Pentax


Pay tax, payta, pay tax
We're gonna pay tax
Na na na na pay tax
We're gonna pay tax

I never knew about such a duty
When I was a child
And now that I am paying
I'm dreaming of running away

Pay tax, payta, pay tax
We're gonna pay tax
Na na na na pay tax
We all have to pay tax

In this country (?)
Life is hardCaptcha
Liedje Hi-Standard Pentax is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pentaxmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hi-Standard Pentax downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pentax in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.