Songtekst van Hillsong Music Australia: Mighty To Save

Mighty To Save


Everyone needs compassion
Love that's never failing
Let mercy fall on me
Everyone needs forgiveness
The kindness of a Saviour
The hope of nations

Saviour
He can move the mountains
My God is mighty to save
He is mighty to save
Forever
Author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

So take me as You find me
All my fears and failures
Fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in
Now I surrender

Shine Your light and let the whole world see
We're singing
For the glory of the risen KingCaptcha
Liedje Hillsong Music Australia Mighty To Save is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mighty To Savemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hillsong Music Australia Mighty To Save downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mighty To Save in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.