Mighty To Save


Everyone needs compassion
Love that's never failing
Let mercy fall on me
Everyone needs forgiveness
The kindness of a Savior
The hope of nations

Chorus:
Savior, He can move the mountains
My God is mighty to save
He is mighty to save
Forever, Author of Salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

Verse 2:
So take as You find me
All my fears and failures
Fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in
Now I surrender

Bridge:
Shine your light
And let the whole world see
We're singing
For the glory of the risen King, JesusCaptcha
Liedje Hillsongs Mighty To Save is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mighty To Savemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hillsongs Mighty To Save downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mighty To Save in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.