Mighty To Save


Everyone needs compassion
Love that's never failing
Let mercy fall on me
Everyone needs forgiveness
The kindness of a Savior
The hope of nations

Chorus:
Savior, He can move the mountains
My God is mighty to save
He is mighty to save
Forever, Author of Salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

Verse 2:
So take as You find me
All my fears and failures
Fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in
Now I surrender

Bridge:
Shine your light
And let the whole world see
We're singing
For the glory of the risen King, JesusCaptcha
Piosenkę Hillsongs Mighty To Save przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mighty To Save, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mighty To Save. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hillsongs Mighty To Save w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.