Songtekst van H.I.M. (His Infernal Majesty): Buried Alive By Love

Buried Alive By Love


Again the burden of losing rests upon my shoulders
And its weight seems unbearable
Your tomb is where your heart is
I should have told her
But within me hid a secret so terrible

To cry is to know that you're alive
But my river of tears has run dry
I never wanted to fool you, no
But a cold heart is a dead heart
And it feels like I've been buried alive by love

If I should die before I wake
Pray no one my soul to take
And if I wake before I die
Rescue me with your smile

If I should die before I wake
Pray no one my soul to take
And if I wake before I die
Rescue me with your smile yeah

The kiss of vanity blessed me with a spiritual murder
Fed the gods of war insatiable
Your home is where the dark is
I should have told her
Embrace the fire indestructible

To die is to know that you're alive
And my river of blood won't run dry
I never wanted to lose you, no
But a cold heart is a dead heart
And it feels like I've been buried alive by love

If I should die before I wake
Pray no one my soul to take
And if I wake before I die
Rescue me with your smile

If I should die before I wake
Pray no one my soul to take
And if I wake before I die
Rescue me with your smile

Oh they say
To cry is to know that you're alive
But my river of tears has run dry
I never wanted to fool you, no
But a cold heart is a dead heart
And a deserted soul is gone
A cold heart is a dead heart
And it feels like I've been buried alive by love

If I should die before I wake
Pray no one my soul to take
And if I wake before I die
Rescue me with your smile

If I should die before I wake
Pray no one my soul to take
And if I wake before I die
Rescue me with your smile

I've been buried alive by love
I've been buried alive by love
I've been buried alive by love yeah
I've been buried alive by love
I've been buried alive by love
I've been buried alive by love yeahCaptcha
Liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Buried Alive By Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Buried Alive By Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Buried Alive By Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Buried Alive By Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.