Songtekst van H.I.M. (His Infernal Majesty): Join Me In Death

Join Me In Death


Join Me In Death Lyrics

Baby join me in death
Baby join me in death
Baby join me in death

We are so young
our lives have just begun
but already we're considering
escape from this world

and we've waited for so long
for this moment to come
was so anxious to be together
together in death

Would you die tonight for love
Baby join me in death
Would you die
Baby join me in death
Would you die tonight for love
Baby join me in death

This world is a cruel place
and we're here only to lose
so before life tears us apart let
death bless me with you

Would you die tonight for love
Baby join me in death
Would you die
Baby join me in death
Would you die tonight for love
Baby join me in death

this life ain't worth living
this life ain't worth living
this life ain't worth living
this life ain't worth living

Would you die tonight for love
Baby join me in death
Would you die
Baby join me in death
Would you die tonight for love
Baby join me in death

Baby join me in deathCaptcha
Liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Join Me In Death is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Join Me In Deathmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H.I.M. (His Infernal Majesty) Join Me In Death downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Join Me In Death in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.