Songtekst van Ian Dury And The Blockheads: Thank You Mum

Thank You Mum


Thank you, mum
Your rascal son
Has seen the error of his ways
I stole your purse and smashed the crocks
You done my trousers washed my socks
Dragged me screaming to the doc's
Drink your medicine, chicken pox
Put your toys back in their box
Didn't mean it
Thank you, mum

Thank you, mum
Your naughty boy
Will do his best to make amends
I hurt you merely to amuse
You wiped my nose and cleaned my shoes
Put witch-hazel on my bruise
Have you done your number twos?
Mind you watch your P's and Q's
Got a fiver?
Thank you, mum

Thank you, mum
You dear old girl
Through thick and thin you knit and purl
There isn't any better mum
Than my mum in this whole worldCaptcha
Liedje Ian Dury And The Blockheads Thank You Mum is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thank You Mummits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ian Dury And The Blockheads Thank You Mum downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thank You Mum in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.