Songtekst van In The Woods...: Path Of The Righteous

Path Of The Righteous


Empty
It cuts me like a razor
I am feeling cold as ice
Deep into the brain I can see
The skin of an old man
I am trying to understand
These strange eyes
End the voices in my head
Your arrows have touched me
Your right hand is too heavy on me
Because you are punished
You're indignant
There is nothing fresh on my body
Bleeding wounds are killing me
Release me from my hate
End, show me the way
Out of this pain
In the shadow of your wings
I seek humankind shelter
I can see the earth
I can see the sun
Everything is clear in my heart
I can see the moon
I can see the son
Everything is clear in my worldCaptcha
Liedje In The Woods... Path Of The Righteous is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Path Of The Righteousmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje In The Woods... Path Of The Righteous downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Path Of The Righteous in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.