Dead To The World


So what happens in your room
when youre all alone
with me at home going crazy over you
behind these bedroom walls
every night I sing along
with all her favorite songs
I sing until my voice is gone
until my lungs are bleeding
tell me you don't miss these brown eyes
and that you're not in love

Chorus:
Take this stupid heart
I know it's all you ever want me for
and I hope you keep it close
so that everyone knows
that it's all because of you
that im dead to the world

I hate the way you look at me
wheres the pills for that thing
that you call sweeping me off my feet
it's girls like you that keep open graves
for boys like me that keep themselves locked up for days
behind these bedroom walls
every night I sing along
with all her favorite songs
I sing until my voice is gone
until my lungs are bleeding
tell me you don't miss these brown eyes
and that you're not in love

*Chorus*

I won't wait for you to make me stop

behind these bedroom walls
every night I sing along
with all her favorite songs
I sing until my voice is gone
until my lungs are bleeding
tell me you don't miss these brown eyes
and that you're not in love

*Chorus(2)Captcha
Liedje JamisonParker Dead To The World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dead To The Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje JamisonParker Dead To The World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dead To The World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.