Goodbyes


Sidewalks and street lights
You're clutching your suitcase
I'm fighting with broken eyes
We'll take the long way home

Your kisses and goodbyes
Are leaving my lips num
I'm jealous of headlights
'Cause they're all that clings to you

I pray that our shoes
Melt in the pavement
We stepped back slowly
And I'll take the long way home

Just one more time
You're the light that I saw

Just one more time
You're the light that I saw

Sidewalks and street lights
You're clutching your suitcase
I'm fighting with broken eyes
We'll take the long way home

Just one more time
You're the light that I saw

Just one more time
You're the light that I sawCaptcha
Liedje JamisonParker Goodbyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goodbyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje JamisonParker Goodbyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Goodbyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.