Songtekst van Jan Garber: Boulevard Of Broken Dreams

Boulevard Of Broken Dreams


I WANNA BE LOVED
The Andrews Sisters

the song was first introduced
- lyrics as recorded in Los Angeles March 30, 1950 by The Andrews Sisters
with Gordon Jenkins & His Orchestra Lead vocal by Patty Andrews
- Also charted in 1950 by Billy Eckstine (# 7); Hugo Winterhalter (# 11); Dinah
Washington (# 22); Dottie O'Brien (# 23); and Jan Garber (# 28)

I wanna be loved with inspiration
I wanna be loved starting tonight
Instead of merely holding conversation
Hold me tight

I wanna be kissed until I tingle
I wanna be kissed starting tonight
Embrace until our heartbeats intermingle
Wrong or right

I feel like acting my age
I'm past the stage of merely turtledoving
(be careful, be careful what you do)
I'm in no mood to resist
And I insist the world owes me a loving

I wanna be thrilled to desperation
I wanna be thrilled starting tonight
(love me, love me, love me)
With every kind of wonderful sensation
I wanna be loved

I feel like acting my age
I'm past the stage of merely turtledoving
I'm in no mood to resist
And I insist the world owes me a loving

I wanna be thrilled to desperation
I wanna be thrilled starting tonight
With every kind of wonderful sensation
I wanna be lovedCaptcha
Liedje Jan Garber Boulevard Of Broken Dreams is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boulevard Of Broken Dreamsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jan Garber Boulevard Of Broken Dreams downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boulevard Of Broken Dreams in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.