Songtekst van Ferlin Husky: Boulevard Of Broken Dreams

Boulevard Of Broken Dreams


WRITERS HARRY WARREN, AL DUBIN

I walk along the street of sorrow
The boulevard of broken dreams
Where gigolo and gigolette
Can take a kiss without regret
So they forget their broken dreams
You laugh tonight and cry tomorrow
When you behold your shattered schemes
Gigolo and gigolette
Wake up to find their eyes are wet
With tears that tell of broken dreams
Here is where you'll always find me
Always walking up and down
But I left my soul behind me
In an old cathedral town
The joy that you find here you borrow
You cannot keep it long it seems
Gigolo and gigolette
Still sing a song and dance along
The boulevard of broken dreams
Here is where you'll always find me
Always walking up and down
For I left my soul behind me
In an old cathedral town
The joy that you find here you borrow
You cannot keep it long it seems
But gigolo and gigolette
Still sing a song and dance along
The boulevard of broken dreamsCaptcha
Liedje Ferlin Husky Boulevard Of Broken Dreams is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boulevard Of Broken Dreamsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ferlin Husky Boulevard Of Broken Dreams downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boulevard Of Broken Dreams in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.