What If I Told You


What if I told you Who I really was What if I let you in on my charade?
What if I told you What was really going on No more masks and no more parts
To play
There's so much I want to say But I'm so scared to give away Every little
Secret that I hide behind Would you see me differently? And would that be
Such... a bad thing I wonder what it would be like If I told you
What if I told you that's it's just a front

To hide the insecurities I have
What if I told you That I'm not as strong As I like to make believe I am
There's so much I want to say
But I'm so scared to give away
Every little secret that I hide behind
Would you see me differently? And would that be such a bad thing
I wonder what it would be like If I told you
Oh if I told you
There's so much I want to say But I'm so scared to give away
Every little secret that I hide behind
Oh would you see me differently? And would that be such a bad thing
I wonder what it would be like If I told you

What if I told you What if I told you What would it be like What would it
Be like If I told you Oh what if I told you Oh I wonder what it would be
Like If I told youCaptcha
Liedje Jason Walker What If I Told You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What If I Told Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jason Walker What If I Told You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What If I Told You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.