What If I Told You


What if I told you Who I really was What if I let you in on my charade?
What if I told you What was really going on No more masks and no more parts
To play
There's so much I want to say But I'm so scared to give away Every little
Secret that I hide behind Would you see me differently? And would that be
Such... a bad thing I wonder what it would be like If I told you
What if I told you that's it's just a front

To hide the insecurities I have
What if I told you That I'm not as strong As I like to make believe I am
There's so much I want to say
But I'm so scared to give away
Every little secret that I hide behind
Would you see me differently? And would that be such a bad thing
I wonder what it would be like If I told you
Oh if I told you
There's so much I want to say But I'm so scared to give away
Every little secret that I hide behind
Oh would you see me differently? And would that be such a bad thing
I wonder what it would be like If I told you

What if I told you What if I told you What would it be like What would it
Be like If I told you Oh what if I told you Oh I wonder what it would be
Like If I told youCaptcha
Piosenkę Jason Walker What If I Told You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke What If I Told You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki What If I Told You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jason Walker What If I Told You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.