Raise Your Hand


Tired of emotions weighing me down
The fight is all gone from your eyes
The dark skies will open but you're gonna drown
Waiting for lightning to strike

So just look around
And you'll see yourself
And faces you don't even know
And you'll find out that you're not alone

If you've ever felt like you're falling apart
Raise your hand, raise your hand
And if you've ever felt that life's breaking your heart
Raise your hand, raise your hand
Everyone bleeds, and everyone hurts
But if you think you're alone, it just makes it worse
So if you've ever felt like you're falling apart
Raise your hand, raise your hand

Frayed at the edges
Trying to take cover
Under the mess that we made
Through all of this madness
The damage we suffered is the one thing we can't escape

So just look around
And you'll see yourself
And faces you don't even know
And you'll find out that you're not alone

If you've ever felt like you're falling apart
Raise your hand, raise your hand
And if you've ever felt that life's breaking your heart
Raise your hand, raise your hand
Everyone bleeds, and everyone hurts
But if you think you're alone, it just makes it worse
So if you've ever felt like you're falling apart
Raise your hand, raise your hand

Ohhh

I know that you think that the world just forgets
But look to the sky, and you'll see hand silhouettes
Ohh

If you've ever felt like you're falling apart
Raise your hand, raise your hand
And if you've ever felt that life's breaking your heart
Raise your hand, raise your hand
Everyone bleeds, and everyone hurts
But if you think you're alone, it just makes it worse
So if you've ever felt like you're falling apart
Raise your hand, raise your handCaptcha
Liedje Javier Colon Raise Your Hand is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Raise Your Handmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Javier Colon Raise Your Hand downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Raise Your Hand in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.