Stitch By Stitch


Blue and black, heart torn out
You uncover what's beneath my skin
There and back
There's no doubt your touch is my medicine
I'll be ok, cause you heal me

And I give you all my pieces broken
In your hands there is nothing that you can't fix
My heart is frayed, my scars are open
So put me back together now stitch by stitch
Put me back together now stitch by stitch

What you say, without words
Resuscitates what was numb inside
So repair me every thread of me
Cause you're bringing me back to life
I'll be ok cause you heal me

And I give you all my pieces broken
In your hands there's nothin' that you can't fix
My heart is frayed, my scars are open
So put me back together now stitch by stitch

I'm still afraid of fallin
Somehow it's takin' over me
Don't ever let me let it go
There and back
There's no doubt your touch makes me whole again

And I give you all my pieces broken
In your hands there's nothing that you can't fix
My heart is frayed, my scars are open
Put me back together now stitch by stitch
Put me back together now stitch by stitch,
So put me back together now stitch by stitchCaptcha
Liedje Javier Colon Stitch By Stitch is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stitch By Stitchmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Javier Colon Stitch By Stitch downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stitch By Stitch in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.