Time After Time


Lying in my bed I hear the clock tick, and think of you
Caught up in circles confusion is nothing new
Flashback warm nights almost left behind
Suitcases of memories, time after

Sometimes you picture me
I'm walking too far ahead
You're calling to me, I can't hear
What you've said
Then you said go slow
I fall behind the second hand unwinds

Chorus:
If you're lost you can look and you will find me
Time after time
If you fall I will catch you-I'll be waiting
Time after time
If you're lost you can look and you will find me
Time after time
If you fall I will catch you-I'll be waiting
Time after time

After my picture fades and darkness has turned to gray
Watching through windows you're wondering if I'm OK
Secrets stolen from deep inside the drum beats out of time

Repeat Chorus

Time after time
Suitcases of memories
Time after time
Time after timeCaptcha
Liedje Javier Colon Time After Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Time After Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Javier Colon Time After Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Time After Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.