Songtekst van Jennifer Love Hewitt: First Taste Of Love

First Taste Of Love


Inside looking out of my window
I can see you passing by
With you, it's right where I wanna be
I wanna call your name but I'm too shy

This emotion is strong
I've had a crush for so long
What I should do

Whenever I see you
I wanna be near you
I think that I'm feeling
My first taste of love,
Whenever I'm dreaming at night
It's only about you
My first taste of love
First taste of love

My friends tell me you're thinking
That you're thinking about me too
I got your number, sittin' by the Telephone
What will I say if I get through

Why do I hesitate
Tell me what will it take
To get next to you

Whenever I see you
I wanna be near you
I think that I'm feeling
My first taste of love,
Whenever I'm dreaming at night
It's only about you
My first taste of love
First taste of love

This emotion is strong
I've had a crush for so long
What should I do

Whenever I see you
I wanna be near you
I think that I'm feeling
My first taste of love,
Whenever I'm dreaming at night
It's only about you
My first taste of love
First taste of love

I've been dreamin'-dreamin' of you
I've been feelin' my first taste of love
I've been dreamin'-dreamin' of you
I've been feelin', oh, oh, oh, ohCaptcha
Liedje Jennifer Love Hewitt First Taste Of Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied First Taste Of Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Love Hewitt First Taste Of Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje First Taste Of Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.