I Look So Good


Hey boy I would of thought that when you left me
I'd be broken with my confidence gone so bummed
Hey boy I would of thought that when you said that you don't want me
I'd feel ugly n sense something was wrong
Standing in front of the mirror my skin's never been clearer
My smile's never been brighter

I look so good without you
Got me a new hairdo
Lookin' fresh n brand new
Since you said "that we're through"
Done with your lies
Baby now my tears dried
You can see my brown eyes
Ever since you said goodbye
I look so good, I look so good without you
I look so good, I look so good without you

Hey I'd never would of thought that when you left me
I'd feel sexy n so good in my skin again
And I'd never would of known that
I'd be dreamin' so much better without you in my head
Standing in front of the mirror my clothes never fit better
My life's never been brighter

I look so good without you
Got me a new hairdo
Lookin' fresh n brand new
Since you said "that we're through"
Done with your lies
Baby now my tears dried
You can see my brown eyes
Ever since you said goodbye
I look so good, I look so good without you
I look so good, I look so good without you

Now baby my body's lookin' better than before
Ain't bitin' my nails since you walked out of that door
I realized now I deserve so much more than what you give
Than what you give (than what you give)

I look so good without you
Got me a new hairdo
Lookin' fresh n brand new
Since you said "that we're through"
I look so good without you
Got me a new hairdo
Lookin' fresh n brand new
Since you said "that we're through"
Done with your lies
Baby now my tears dried
You can see my brown eyes
Ever since you said goodbye

I look so good without you
Got me a new hairdo
Lookin' fresh n brand new
Since you said "that we're through"
Done with your lies
Baby now my tears dried
You can see my brown eyes
Ever since you said goodbye
I look so good, I look so good without you
I look so good, I look so good without youCaptcha
Liedje Jessie J I Look So Good is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Look So Goodmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jessie J I Look So Good downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Look So Good in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.