Doctor Told Me


Well my heart ain't in it
My mind is blank
Can't seem to function
Can't seem to think
Doctor told me cure your ills
Get yourself a woman boy that'll pay your bills
Have her clean your house, make your bed
Rub your bottom down, hold your head
Get yourself a lover, a friend and a wife
Get yourself a woman boy, get yourself a life
Doctor told me
Doctor told me
Doctor told me get yourself a life
Well, i got out on the street and i looked around
Here come a woman, she was fine and brown
I said "come here baby, my name is bo
I'm a long, tall lover, but i ain't got no job"
Doctor told me (i told her)

Doctor told me
Doctor told me get yourself a life
Well she looked at me with a sparkle in her eye
Told me i was crazy, told me i was high
"get outta here", she said, "or i'll cut you with my knife"
You better be gone boy, get yourself a life
Doctor told me
Doctor told me (i told her)
Doctor told me get yourself a life
Here i'm standin' 'round a lonesome old house
Ain't got nobody, ain't got no spouse
I sure fell bad, i sure feel blue
One thing i sure feel, i'm sure needin' you
Doctor told me
Doctor told me
Doctor told me get yourself a lifeCaptcha
Liedje J.J. Cale Doctor Told Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Doctor Told Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje J.J. Cale Doctor Told Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Doctor Told Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.