Songtekst van Joe Nichols: She Only Smokes When She Drinks

She Only Smokes When She Drinks


(Connie Harrington/Tony Martin/Tim Nichols)

So you lit her cigarette
You're feelin' pretty good
You think you've got a shot
Most girls you probably would
Yeah this is that kind of place
But she ain't that kind of girl
You're readin' it all wrong
Let me tell you about her/

She only smokes when she drinks
She only drinks now and then
Now and then when she's tired
Of bein' let down by men
You can give her a light
But it's not what you think
Everybody knows she only drinks alone
And she only smokes when she drinks

Did you ask her to dance
Let me guess, she told you no
Got to take her some place quiet
And see how far that goes
Oh, don't take it all that hard
When she smiles and turns you down
For a complicated girl
She ain't that hard to figure out

She only smokes when she drinks
She only drinks now and then
Now and then when she's tired
Of bein' let down by men
You can give her a light
But it's not what you think
Everybody knows she only drinks alone
And she only smokes when she drinksCaptcha
Liedje Joe Nichols She Only Smokes When She Drinks is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She Only Smokes When She Drinksmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Joe Nichols She Only Smokes When She Drinks downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She Only Smokes When She Drinks in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.