She Could Care Less


I'm the luckiest man in this whole world
'Cause I got the love of a sweet little girl
Yeah, I'm as amazed as I can be
I swear I don't see what she sees in me

She could care less, but she don't
She could say goodbye but she won't
Why she loves me, I'll never know
She could care less, but she don't

Well all I own is a rockbottom van
She only had diamonds on both of her hands
But now I don't know why she hasn't lived
couldn't blame her if she traded me for someone elseCaptcha
Liedje Joe Nichols She Could Care Less is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She Could Care Lessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Joe Nichols She Could Care Less downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She Could Care Less in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.