Songtekst van John Hiatt: (No More) Dancing In The Street

(No More) Dancing In The Street


Out in the street
They're tryin' to arrest my friend
They put him on ice now twice
But he's back again

Well he did that dance in Harlem
All across the USA
From the [Tapanzee?]
To the Golden Gate
He was an animal all the way

But now there's no more dancin'
No more dancin' in the street
Now there's no more dancin'
No more dancin' in the street

Martha and the Vandellas
Told you how to do as you please
Now all of you idiots
Are dancin' with the Bee Gees

When they introduce their latest record
You're as thrilled as a rat in a maze
[You gotta do your stuff?]
Now you're sexless and dull
What ever happened to the latest craze?

Now that there's no more dancin'
No more dancin' in the street
Now there's no more dancin'
No more dancin' in the street

And it's 1, 2, 3, 4
Don't imagine any more
And it's 5, 6, 7, 8
Have another empty plate

Aww, just when things were gettin' funny [fun?]
You had to reconsider all of the rules
Now consumer affairs
Has got you dancin' in pairs
Dressed up like a bunch of fools

Now that there's no more dancin'
No more dancin' in the street
Now there's no more dancin'
No more dancin' in the street

Now there's no more dancin'
No more dancin' in the street

Now there's no more dancin'
No more dancin' in the street

Now there's no more dancin'
No more dancin' in the street

Now there's no more dancin'
No more dancin' in the streetCaptcha
Liedje John Hiatt (No More) Dancing In The Street is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (No More) Dancing In The Streetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Hiatt (No More) Dancing In The Street downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (No More) Dancing In The Street in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.