Songtekst van John Williamson: Advance Australia Fair

Advance Australia Fair


Australians all let us rejoice
For we are young and free
We've golden soil and wealth for toil
Our home is girt by sea

Our land abounds in nature's gifts
Of beauty rich and rare
In history's page, let every stage
Advance Australia Fair
In joyful strains then let us sing
Advance Australia FairCaptcha
Liedje John Williamson Advance Australia Fair is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Advance Australia Fairmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson Advance Australia Fair downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Advance Australia Fair in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.