Desert Child


Sun goes down in the evening west
Now you can see nature's best
Red and gold in their full
Now you can feel the evening cool

Desert child lay down your head
And listen to what's being said
Stars are out in their majesty
Out here everyone is free

Desert child lay down your head

And listen to your song
Desert child lay down your head
And listen to your song

Hear the crows, back they come
To spend the night in the river gum
Soon the owl will softly glide
Chilpa better run and hide

Close your eyes the fire is low
We're all here for you, you know
Mum-Mum sings a lullaby
Baby don't you cryCaptcha
Liedje John Williamson Desert Child is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Desert Childmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson Desert Child downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Desert Child in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.