Dingo


Dingo, Dingo - why you runnin' scared?
Dingo, Dingo - why you runnin' scared?
Guard dog of the mountains
Keepin' the rats from eatin' it all away

Dingo, Dingo - koori warragul
Dingo, Dingo - koori warragul
Guard dog of the plains
Keepin' the sheep from eatin' it all away

Dingo, Dingo - why you get so mad?
Dingo, Dingo - why you get so mad?
Guard dog of the desert
Keepin' the roos from eatin' it all away







Captcha
Liedje John Williamson Dingo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dingomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson Dingo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dingo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.