I'll Be Gone


Someday I'll have money,
Money isn't easy, to come by,
By the time it's come by I'll be gone,
I'll sing my song and I'll be gone

Some day I'll have lovin',
Lovin' isn't easy, to come by,
By the time it's come by I'll be gone,
I'll sing my song and I'll be gone

Ohhohhh

Lived a life of luxury,
Doesn't seem to be for me, be for me,
Movin' around comes naturally,
Movin' around and feelin' free,
That's for me

Someday I'll have money,
Money isn't easy, to come by,
By the time it's come by I'll be gone,
I'll sing my song and I'll be gone

Some day I'll have lovin',
Lovin' isn't easy, to come by,
By the time it's come by I'll be gone,
I'll sing my song and I'll be gone

Ohhohhh

Lived a life of luxury,
Doesn't seem to be for me, be for me,
Movin' around comes naturally,
Movin' around and feelin' free,
That's for me

Someday I'll have money,
Money isn't easy, to come by,
Lovin' isn't easy, to come by,
Neither of them easy, to come by
By the time they've come by I'll be gone,
I'll sing my song and I'll be goneCaptcha
Liedje John Williamson I'll Be Gone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Be Gonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson I'll Be Gone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Be Gone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.