Songtekst van Jose Gonzales: All I Have To Offer You Is Me

All I Have To Offer You Is Me


Before you take another step there's something you should know
About the years ahead and how they'll be
You'll be living in a world where roses hardly ever grow
Cause all I have to offer you is me
There'll be no mansion waiting on the hill with crystal chandeliers
And there'll be no fancy clothes for you to wear
Everything I have is standing here in front of you to see all I have to offer you is me
[ piano ]
Sweetheart I'll give you all my love in every way I can
But make sure that's what you want while you're still free
The only gold I have for you is in this wedding band
Cause all I have to offer you is me
There'll be no mansion
All I have to offer you is meCaptcha
Liedje Jose Gonzales All I Have To Offer You Is Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All I Have To Offer You Is Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales All I Have To Offer You Is Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All I Have To Offer You Is Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.