False Gods


day by day
in my cold life
I wait
for my last ride

emptiness
for me to bear
beyond
I will be there

it's always me to pay
to false gods I prayed

once again
I entreat you
my mind
is looking forward to:

it's always me to pay
to false gods I prayed

[Chorus:]
into the maelstrom
fade away
in the darkness
swayCaptcha
Liedje Jose Gonzales False Gods is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied False Godsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales False Gods downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje False Gods in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.