I Fall To Pieces


I fall to pieces each time I see you again
I fall to pieces how can I be just your friend
You want me to act like we've never kissed
You want me to forget pretend we've never met
And I've tried and I've tried but I haven't yet you walk by and I fall to pieces
I fall to pieces each time someone speaks your name
I fall to pieces time only adds to the flame
You tell me to find someone else to love
Someone who'll love me too the way you used to do
But each time I go out with someone new you walk by and I fall to pieces
You walk by and I fall to piecesCaptcha
Liedje Jose Gonzales I Fall To Pieces is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Fall To Piecesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales I Fall To Pieces downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Fall To Pieces in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.