Songtekst van Jose Gonzales: If My Heart Had Windows

If My Heart Had Windows


If my heart had windows you'd see a heart full of love just for you
A tear may appear when I'll hold you near but that's for the sweet things you do
If my heart had windows you'd see a heart full of love just for you
By your side I will stay till we're old and gray reminiscing young moments we knew
If my heart had windows you'd see a heart full of love just for you
[ guitar ]
A thief couldn't steal the love that I feel heaven for me has come true
If my heart had windows you'd see a heart full of love just for you
If my heart had windows you'd see a heart full of love just for youCaptcha
Liedje Jose Gonzales If My Heart Had Windows is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If My Heart Had Windowsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales If My Heart Had Windows downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If My Heart Had Windows in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.