Vida Mia


(Eres mi vida, you are my life)

Termino la busqueda de mi felicidad
El destino hablo

Sin saber, vagabas en mis suenos cada noche
Mi alma te encontro

(coro)
Y todo es tan real, la vida me da igual
Si ya no vivo para ti, vida mia
Desde lo mas profundo de mi ser
He vuelto a querer
He vuelto a ser yo
Desde lo mas profundo de este amor
He vuelto a nacer
No hay llanto no hay dolor
(porque) Eres tu la vida mia, you are my life

Al mirar al cielo le doy gracias al creador
Que somos un corazon

(coro)

Eres tu la vida mia, oh you are my life
(tu lo mires)

(coro)

Eres mi vida, it's you it's you
Vida mia, you are my all
It's you baby, eres mi vida
You are my lifeCaptcha
Liedje Jose Gonzales Vida Mia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Vida Miamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales Vida Mia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Vida Mia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.