Lonliness


He's in the back of your mind
All of the time
Learn to forget, lovely forget
When I sit alone
I think of what you said
Better off just friends, better off just dead

Chorus
And the hardest thing I do
Is wake up without you
Everything falls apart
The emptiness of of mind
And the hardest thing I do
Is wake up without you
When everything falls apart
The emptiness leaves a mark

He's in the back of your mind
All of the time
Learn to forget, lovely forget
When I sit alone
I think of what you said
Better off just friends, better off just dead
And the hardest thing I do
Is wake up without you
When everything falls apart
The emptiness leaves a mark

And the hardest thing I do
Is wake up without you
When everything falls apart
The emptiness leaves a markCaptcha
Liedje Keepsake Lonliness is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lonlinessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Keepsake Lonliness downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lonliness in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.