You Come And Go


thought I had to change my face
to please the world that pushed me through the other side
a plastic dream, a lie, a mascarade
another way to fool myself

people talk a bullshit walks
their lives are stories living in their minds
I'm just another flash on the evening news
I don't give a damn about what they say
hu hu hu hu hu ha ha vas y vienes
hu hu hu hu hu hasta donde quieres

I sneak around their hidden faces
they say "yes indeed, you look divine"
I bet you that a million years from now
they'll never ever realize they've died

people talks a bullshit walks
their lives are stories from their simple minds
I'm just another freak on a late night show
I don't give a damn about what they say
hu hu hu hu hu ha ha vas y vienes
hu hu hu hu hu y juegas a volar tu mente
hu hu hu hu hu ha ha das y tienes
hu hu hu hu hu y juegas a mirar tu muerte

"tu est loin, trs loin de tous ces regards vicieux qui s'alimentent de ta lumire"

y juegas a volar tu mente
hu hu hu hu hu ha ha vas y vienes
hu hu hu hu hu y juegas a volar tu mente
hu ha ha vas y vienes
hu hu hu hu hu ha ha you come & go
hu hu hu hu hu y juegas a volar tu menteCaptcha
Liedje La Ley You Come And Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Come And Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje La Ley You Come And Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Come And Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.