I've Got A Girl


I gotta tell you 'bout my baby
She's found another man
Gonna tell you 'bout my baby
She's found some other man
I know she don't love me
I think you will understand

I've got a girl, lives upon a hill
I've got a girl, and she lives upon a hill
I know she don't love me
But I beleive her sister will

Rollin' feet rollin' all day long
Rollin' rollin' rollin' rollin' all day long
I keep on rollin' baby
OohCaptcha
Liedje Led Zeppelin I've Got A Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I've Got A Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Led Zeppelin I've Got A Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I've Got A Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.