Songtekst van Local H: July : 24 Hour Break-Up Session

July : 24 Hour Break-Up Session


A 24 hour break-up session, comin' on strong like an intervention
Back and forth and crazy and we ain't done yet, does me no good 'cause I'm sick of sex
Back and forth and crazy and it's never enough, 'cause it's 24 hours of breaking up

Yeah! You knew we'd never make it anyway
We'd of never made it anyway, 'cause it's a 24 hour break-up session

A 24 hour break-up session, the latest in a line of old obsessions
Back and forth and crazy I'm so over you now, does me no good 'cause you won't tap out
Back and forth and crazy and it's more than enough, it's 24 hours of breaking up

Yeah, you knew we'd never make it anyway
We would of never made it anyway, 'cause it's a 24 hour break-up session

24 hour break-up sessionCaptcha
Liedje Local H July : 24 Hour Break-Up Session is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied July : 24 Hour Break-Up Sessionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Local H July : 24 Hour Break-Up Session downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje July : 24 Hour Break-Up Session in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.