Songtekst van Lorrie Morgan: I Didn't Know My Own Strength

I Didn't Know My Own Strength


I've been living with a heart on the mend,
Wondering how will I ever be strong
I know I'll live to love again
I just leaned on you too long
It's been an uphill fight,
But I'm going to be alright

Chorus
I didn't know my own strength
Till I had to pick myself up
And carry on without your love
I'm getting back on my feet
Its been a long hard fall,
But I'll make it after all
No, I didn't know my own strength

I've had oceans of tears to get through
And the weight of the world on my mind
There's been mountains of memories to lose
And I've been beating back the blows to my pride
But till the times got tough
I never knew what I was made of

Chorus
I didn't know my own strength
Till I had to pick myself up
And carry on without your love
I'm getting back on my feet
Its been a long hard fall,
But I'll make it after
No, I didn't know my own strength

Then the times got tough
And I knew what I was made of

I didn't know my own strength
Till I had to pick myself up
And carry on without your love
I'm getting back on my feet
Its been a long hard fall,
But I'll make it after
No, I didn't know my own strengthCaptcha
Liedje Lorrie Morgan I Didn't Know My Own Strength is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Didn't Know My Own Strengthmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan I Didn't Know My Own Strength downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Didn't Know My Own Strength in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.