Songtekst van Lorrie Morgan: She's Takin' Him Back Again

She's Takin' Him Back Again


SHE'S TAKIN' HIM BACK AGAIN
It takes a special lady, to survive a broken heart To go right on loving him, like they've never been apart He left her crying, he thought he needed me But he found he still loves her, and I have to set hime free She's taking him back again, back in her arms again He let her down but she doesn't let it show She's taking him back again, she knew their love would never end Now I'm the one who has to let him go
She only wants to hold him, not to make him feel ashamed She's better at forgiving, and forgetting who's to blame She's such lucky girl, she could be losing him Now I have the broken heart, 'cause he's in her arms again She's taking him back again, back in her arms again He let her down but she doesn't let it show She's taking him back again, she knew their love would never end Now I'm the one who has to let him go
Now I'm the one who has to let him goCaptcha
Liedje Lorrie Morgan She's Takin' Him Back Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She's Takin' Him Back Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan She's Takin' Him Back Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She's Takin' Him Back Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.