Watch Me


The more I needed, the less you gave
I guess you thought that it worked that way
And now that I'm leaving
You're not believing
A word I say

(Chorus)

If you think I won't go
Watch me
Oh, just watch me prove you wrong today
You don't even know you've lost me
You think I'll always stay
Oh, just watch me walk away

You keep telling me that it can't be done
That the world is colder without someone
Yeah, it might get lonely
It might get crazy
But this time baby, I'm as good as gone

(Repeat chorus)

You don't even know you've lost me
You think I'll always stay
Oh, just watch me walk away

(Repeat chorus)

Oh, just watch me walk away
Oh, just watch me walk awayCaptcha
Liedje Lorrie Morgan Watch Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Watch Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lorrie Morgan Watch Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Watch Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.