Saturday Night


It was Saturday night and we're dressed for the kill,
I've got me rubbers, Stez wants his on the pill,
Come on lads, stop hanging around,
Get in the car, we'll hit the fuckin' town
Go

Now Peter pulled a rough one,
But she had a lot up front,
She had greasy hair, hadn't washed for weeks,
Had flies buzzing round her legs

It was Saturday night, time for boozing and fighting,
Saturday night, you know it's fucking exciting,
Saturday night, time to get the ale in,
Saturday night, Gold Eagle's playing

Watch it Peter I said watch it Peter,
'Cos her boyfriend's here, he's got a broken nose and a cauliflower ear,
That bastard weighs two hundred pounds,
Look at his hands, they're draggin' on the ground

Saturday night, time for boozing and fighting,
Saturday night, you know it's fucking exciting,
Saturday night, it's time to get plastered,
Saturday night, fuck off you fucking bastardCaptcha
Liedje Macc Lads Saturday Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Saturday Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Macc Lads Saturday Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Saturday Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.