Songtekst van Machine Gun Fellatio: Butter My Arse With A Pigeon

Butter My Arse With A Pigeon


What is it that gives a pop record that special something, that extra touch that makes it a hit and lifts it to the dizzy heights of the top of the top ten?

As the monster truck speeds up to pass
I find myself alone with you at last
Now's there's a little something that I forgot to ask:
If you've got the pigeon, I've got the ass

Butter my ass with a pigeon
Butter my ass real good
Butter my ass with a pigeon
Like you know you should
Butter my ass with a pigeon
Butter my ass right now
Butter my ass with a pigeon
Tomorrow tomorrow tomorrow
We'll butter a cowCaptcha
Liedje Machine Gun Fellatio Butter My Arse With A Pigeon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Butter My Arse With A Pigeonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Machine Gun Fellatio Butter My Arse With A Pigeon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Butter My Arse With A Pigeon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.