Manywords


and I want him to grow up casual, like his dad (?)

You've got some men
[???] the ladies
But thenI'm not for that, right, I'm for the ladies
So I'll go there and defend the title
Cool it down, right?

I want him to grow up casual, like his dad (?)

But thenI'm not for that, right, I'm for the ladies
But thenI'm not for that
I'm for the ladies
So I'll go there and defend the title

Casual

But thenI'm not for that, right, I'm for the ladies

Cool it down, right?Captcha
Liedje Machine Gun Fellatio Manywords is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Manywordsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Machine Gun Fellatio Manywords downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Manywords in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.