Harmony


When you heard those chicks talking 'bout your best friend,
did you tell them that it hurts to offend?
So much is wasting my time,
we travel on the animal line
But harmony is everlasting,
filling our brains with plastic flowers!
I could sleep for hours

I was tried by the man on judgment day
I told him to get the hell out of my way,
So much is wasting my time
We travel on the animal line
Butharmony is everlasting,
filling my brain with flowers!
Can you feel time? It's passing!
Hours ahead lay far behind us
Please stay, if you don't mind usCaptcha
Liedje Mary Timony Harmony is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Harmonymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mary Timony Harmony downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Harmony in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.