The Golden Fruit


As I rode out one winter's day
Through the silver arches
I spied a lady in a silver dress
And I heard her whisper

We got a plan and we're gonna do bad
We got a plan and we're gonna do bad
We got a plan, gonna make them mad

As I rode down to the dock one day
At the river's edge
I spied a ship filled with young girls
Who impart what they said

We got a plan and we're gonna do bad
We got a plan and we're gonna do bad
We got a plan, gonna make them mad

As I rode out through the wharf one day
I spied a golden apple
The darkest prophet appeared to me
And said there would be trouble

'Cause we've been aching for oh so long
And we've been trying for oh so long
And we've been aching for oh so long

We got a plan and we're gonna do bad
We got a plan and we're gonna do bad
We got a plan, gonna make them madCaptcha
Liedje Mary Timony The Golden Fruit is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Golden Fruitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mary Timony The Golden Fruit downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Golden Fruit in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.