One More Day


RALPH
Yeah, I can't deny it
On the inside, I'm slowly dyin'
But with a little love, it'll be alright
Just give me One More Day
I promise I'll make it up to you
I never meant to hurt you, baby
Just trust me listen

Verse 1:
RICKY
I can't deny it
That you got me cryin' you see
And I'm, I'm slowly dyin'
So we can't give up tryin' to be
B Sec:
With a little love it will be all right
With a little kiss let me hold you tight
With a little peace it could be so fine
And baby don't you leave me tonight

Chorus:
I just need one more day
And I won't make you cry
Darlin' believe
And baby don't say good bye
Look in my heart
And I won't tell you no lies
Just one more day
And loving me will be fine

Verse 2:
RICKY
People tell me that
True love is blind
But I'm trying to prove that
True love is kind
All that I want
Is to make things right
So won't you be my baby tonight

Chorus:

Bridge:
One more day
One more day
One more day

B Sec:
With a little love it will be all right
With a little kiss let me hold you tight
With a little peace it could be so fine
And baby don't you leave me tonight

C Sec:
I just need one more, Day
Just one more day
Just one more day
Just one more day
One More Day (Repeat till fadeCaptcha
Liedje New Edition One More Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One More Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Edition One More Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One More Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.