Songtekst van New Edition: Can You Stand The Rain

Can You Stand The Rain


Ooh Yeah Ooh
On a perfect day I know that I can count on you
When that's not possible, tell me, can you weather the storm?

'Cause I need somebody who will stand by me
Through the good times and the bad times
She will always, always be right there

Sunny days- everybody loves them
Tell me, baby, can you stand the rain?
Storms will come, this we know for sure
Can you stand the rain?

Love unconditional- I'm not asking this of you
And, girl, to make it last I'll do whatever needs to be done

But I need somebody who will stand by me
When it's tough she won't run
She will always be right there for me

Sunny days- everybody loves them
Tell me, baby, can you stand the rain? Can you stand it, oh?
Storms will come, I know, I know, all the days won't be perfect
This we know for sure But tell me can you stand it?
Can you stand the rain?
Can you stand the rain ?
Can you stand the rain? No pressure, no pressure from me, baby
'Cause I want you, and I need you, and I love you, girl

Tell me, baby, can you stand the rain?
Will you be there for me?
Come on, baby, let's go get wet

{Throughout
Can you stand the rain? Will you be there, girl?
Strorms will come for sure Can you stand the rain?
Yeah
It's cold, but I know, I know I'll be right there, yeahCaptcha
Liedje New Edition Can You Stand The Rain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Can You Stand The Rainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Edition Can You Stand The Rain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Can You Stand The Rain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.