Songtekst van New Edition: My Secret (Didja Gitit Yet?)

My Secret (Didja Gitit Yet?)


Girl, I've got a secret, see if you can guess
Put your heart into the problem and you pass the test
Can you see it?
It's a natural occurrence but one and one makes two
And if I've been acting crazy that's just one more clue
When I see you

Oh, buildings start to shake, do a double take
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
Ooh, my secret
Ooh, sparks begin to fly, lightening in the sky
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
My secret

Didja gitit yet? Didja gitit yet?
Didja gitit yet? Didja gitit yet?
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
Gitit, gitit, gitit, gitit, gitit yet?

Girl, you still ain't guessed it and girl, there ain't much time
So move a little closer, put your hand in mine
Can you feel it?
I'm gonna to make it easy, I've even knocked it out
Before the night is over there will be no doubt
You'll find out

Oh, buildings start to shake, I do a double take
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
Ooh, my secret
Ooh, sparks begin to fly, lightening in the sky
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
My secret

Didja gitit yet? Didja gitit yet?
Didja gitit yet? Didja gitit yet?
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
Gitit, gitit, gitit, gitit, gitit yet?

Come on girl, you only got three guesses
And you're not even close
Ooh, now you're getting warmer
Ooh, now you're hot

Oh, buildings start to shake, I do a double take
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
Ooh, my secret
Ooh, sparks begin to fly, lightening in the sky
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
My secret

Oh, buildings start to shake, I do a double take
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
Ooh, my secret
Ooh, sparks begin to fly, lightening in the sky
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
My secret

Oh, buildings start to shake, I do a double take
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
Ooh, my secret
Ooh, sparks begin to fly, lightening in the sky
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
My secret

Oh, buildings start to shake, I do a double take
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
Ooh, my secret
Ooh, sparks begin to fly, lightening in the sky
Didja gitit yet? Gitit yet? Gitit yet?
My secretCaptcha
Liedje New Edition My Secret (Didja Gitit Yet?) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Secret (Didja Gitit Yet?)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje New Edition My Secret (Didja Gitit Yet?) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Secret (Didja Gitit Yet?) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.