Rev It Up


Rev it up
Have a wild night
Rev it up
And never see a red light
Hit the streets
Have a wild night
Rev it up
And never see a red light

Hear the night
The night is calling
C'mon and get your feet on up now
It's time to fuel it
And get it going
C'mon and turn the heat on up now
Don't you say it
Don't say it
Take control 'cause you've earned the right
Don't you hold back
Don't you worry
Live it up tonight
Looking for some action
We're going to start a chain reaction

[Chorus]

Let's go out
Have a wild night
Rev it up
And never see a red light
Hit the streets
Have a wild night
Rev it up
And never see a red light

It's the secret
A deep desire
Hear your heart feed the flame
Set the night
The night on fire
And open up the gate
Lookin' for some action
We're going to start a chain reaction

[Repeat Chorus]

Rev it up!
Rev it up
Rev it up

Hear the night
The night is calling
C'mon and get your feet on up now
It's time to fuel it
And get it going
C'mon and turn the heat on up now
Looking for some action
We're going to start a chain reaction

[Repeat Chorus]

[Repeat Chorus]

Rev it up
Rev it up
Rev it up
Rev it up
Rev it up
Rev it up

[Repeat Chorus]Captcha
Liedje Newcity Rockers Rev It Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rev It Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Newcity Rockers Rev It Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rev It Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.