Rev It Up


Hurry up, we're all ready
All you need to bring is yourself
Gonna go slow, take it steady
'Cause there's no room for nobody else

Sun is high, sky is blue
It's so bright, we're just waitin' for you
(We know what you're doin')
Sun is high, sky is blue
It's so bright, we're just waitin' for you
We know what to do

So, "Rev it up", I said
(Don't waste time)
We know where we're goin'
Rev it up no lead
(The coastline)
Where the wind is blowin'
Hey, hey, hey

Give it up Mr Blue Sky
Speedin' right on into the bay
Everybody wave as we drive by
To the beach where we're gonna stay

Sun is high, sky is blue
It's so bright, we're just waitin' for you
(We know what you're doin')
Sun is high, sky is blue
It's so bright, we're just waitin' for you
We know what to do, we know what to do

So, "Rev it up", I said
(Don't waste time)
We know where we're goin'
(It's alright)
Rev it up no lead
(The coastline)
Where the wind is blowin'

Hey hey hey
(We know what to do, we know what to do)
Hey hey hey
(We know what to do, we know what to do)

Hey, hey, hey
Hey, hey, hey
We know what to do, we know what to do

So, "Rev it up", I said
(Don't waste time)
We know where we're goin'
(It's alright)
Rev it up no lead
(The coastline)
Where the wind is blowin'
We know what to do, we know what to do

Hey
(We know what to do, we know what to do)
Hey
(We know what to do, we know what to do)Captcha
Liedje B*Witched Rev It Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rev It Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B*Witched Rev It Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rev It Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.