Rev It Up


Hurry up we're all ready
And all you need to bring is yourself
Gonna go slow take it steady
Cause there's no room for nobody else

Sun is high, sky is blue
It's so bright, we're just waitin for you [X2]
(We know what you're doin)
We know what to do

Rev it up I said
(Don't waste time)
We know where we're goin
(It's alright)
Rev it up no lead
(the coast line)
Where the wind is blowin
(It's so fine)

We'll have fun we'll be spashin
Lazin on the sand by the sea
So son't worry bout the fashion
You can wear your blue dungarees

Sun is high, sky is blue
It's so bright, we're just waitin for you [X2]
(We know what you're doin)
We know what to doCaptcha
Liedje B Witched Rev It Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rev It Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B Witched Rev It Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rev It Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.